Saç ektirme işlemi genel olarak birçok kişinin yaptırabileceği bir işlem olmasına rağmen yine de bu konuda belli kriterler bulunmaktadır. Öncelikle saç ektirmek isteyen kişinin 22 yaşından küçük olmaması gerekir. Aynı zamanda sağlık durumunun iyi olması, saç ekimi ihtiyacı durumunda bir açıklığının bulunması, saçın dökülme tipinin saç ekimine uygun olup olmaması gibi birçok kriterler bulunur.  Bu kriterler kadın ve erkekler açısından aynıdır.  Saç ekimi işleminde cerrahların dikkat ettiği konulardan biri ise her saç dökülmesine ekim yapılıp yapılmayacağına karar vermektir. Ayrıca her dökülen saça Ekim yapılamayabilir.  Bazı saç dökülmeleri saç ekimi yapılmasına uygun olmaz. Ayrıca bazı kronik hastalıkları olan kişilere saç ekimi yapılamaz. Donör bölgesinde yeterli saçı olmayan kişilere de saç ekimi yapılamaz.  Çünkü saç ekimi yapılabilmesi için hastanın kendi donör bölgesi kullanılmalıdır. Bir başka kişiden alınan saç grefti başka bir hastaya ekilemez.

Saç Ekimi Operasyonu Yaptırmanın Şartları

Öncelikle saç ekimi operasyonunun yapılabilmesi için bir takım koşulların mutlaka saç ekim uygulaması şartlarına uyması gerekir.  Bunlar;

  • Yaş aralığı
  • Hastanın sağlık durumunun bu işlem için yeterli olması
  • Saçın dökülme biçimi
  • Saç köklerinin alınacağı bölgedeki saç miktarının yeterli olması
  • Hastadaki saç dökülmesinin oranı

Yaş Aralığı

Öncelikle yaş aralığı bu uygulamada önemli durumlardan biridir. Cerrahlar bu konuda 22 yaşı kıstas olarak belirlemişlerdir. 22 yaşın altında saç dökülmesi işlemi yapmaktadırlar. Dolayısıyla saç ekim işlemi ileriki yaşlarda çok daha sağlıklı olarak yapılmaktadır. Ancak bunun dışında herhangi bir sebebe bağlı olarak yanık,  kaza gibi özel durumlarda hekimin vereceği kararla 22 yaşından önce de saç ekimi yapılması mümkündür.  Ancak bu kararı cerrah vermektedir.

Hastanın Sağlık Durumu

Saç ekimi işleminde hastanın sağlığının bu uygulamayı yaptırabilecek koşullara uyulması gerekir.  Örneğin hemofili hastaları saç ekimi yaptıramaz. Çünkü kanın pıhtılaşma hızı kontrol edildiğinde hemofili hastaları risk oluşturur. Hipertansiyon ve şeker hastası olanlar genellikle saç ekimi işleminde tercih edilmeyen hastalardır. Bu hastalara saç ekiminin yapılabilmesi için kendi doktorlarından onay almaları gerekir. Hepatit B, Hepatit C ve HIV virüsü taşıyan hastaların saç ektirme işlemi yaptırmaları mümkün değildir. Bunun yanı sıra kalp damar hastalıkları,  kanser hastalığı ve kanser tedavisi gören hastalar,  ciddi anlamda kansızlık sorunu yaşayan hastalar ve bazı dermatolojik rahatsızlığı bulunan hastalara saç ekimi operasyonu yapılmaz.

Saç Dökülmesi Çeşitleri

Saç dökülmesinin 3 çeşidi vardır. Bunlar;

  • Erkek tipi saç dökülmesi
  • Kadın tipi saç dökülmesi
  • Bölgesel saç dökülmesi

Erkek tipi dökülmeleri saç ekimi için en uygun dökülmelerdir. Bu dökülme tipi olan hastalara yapılan saç ekimi çok başarılı sonuçlanmaktadır.  Kadın tipi dökülmeler ise hem erkeklerde hem de kadınlarda çok sık rastlanan bir durumdur.  Ancak bu tür saç dökülmelerine saç ekimi yapılabilir ancak erkek tipi dökülmeler kadar başarılı sonuç vermez. Bölgesel dökülmelerde ise hastalara saç ekimi yapılabilir ancak bu hastalara da yine saç ekiminin yapılıp yapılmayacağına hekim karar verir.  Bazı durumlarda bu hastalara da saç ekimi yapılamamaktadır.

https://www.smilehairclinic.com/ ß Detaylı bilgi için buraya baktınız mı?

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here