İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş’de, sermaye artırımında A grubu rüçhan hakkı kullanımı konusunda bilgilendirme yapıldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, şöyle denildi:

”Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, şirketimizin her biri 1 Kr itibari değerde 150.000.000.000 paya bölünmüş 1.500.000.000 TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, şirketimizin her biri 1 Kr itibari değerde 37.500.000.000 adet 375.000.000 TL değerde olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle, % 300 oranında 1.125.000.000 TL nakit (bedelli) artırılarak, 1.500.000.000 TL’ye çıkarılmasına, arttırılan 1.125.000.000 Türk Liralık sermayeyi temsil eden payların tamamının imtiyazsız B grubu pay olarak oluşturulmasına, sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK’nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme esasları çerçevesinde kullandırılmasına, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve hali hazırda mevcut itibari değeri 1 Kr olan payların yeni pay alma hakları, 1 lot payın nominal değeri olan 1,00 TL üzerinden kullandırılmasına, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 60 gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmî tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkının kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine, yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 iş günü süreyle 1,00 TL değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada oluşacak fiyattan borsada satılmasına, sermaye artırımı işlemleri kapsamında Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş’nin aracı kurum olarak belirlenmesine, sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin yerine getirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş, Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here