Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş, kar payı dağıtacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

”Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) / Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na (TFRS) uygun olarak düzenlenmiş finansal tablolara göre 83.746.432 TL net dönem karı olduğu, vergi yasaları kapsamından tutulan kayıtlara göre oluşturulan mali tablolarda 82.015.076,62 TL net dönem karı olduğu görülmüştür. Bu bağlamda Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 519. maddesinin birinci fıkrası uyarınca ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar genel kanuni yedek akçe ayrılması zorunludur, buna göre 962.349,26 TL birinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmasına, birinci kar payı matrahı olan TMS/TFRS’ye göre hazırlanan net dağıtılabilir dönem karına bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı 82.974.646,13 TL üzerinden Sermaye Piyasası Kurulu’nun kar payı tebliğine (II-19.1) uygun olarak kar payı dağıtım politikamız çerçevesinde 16.594.929,23 TL’nin birinci kar payı olarak nakit dağıtılmasına, yönetim kuruluna TMS/TFRS’ye göre hazırlanan net dağıtılabilir dönem karından (brüt) 827.840,83 TL nakit kar payı verilmesine, ikinci kar payı olarak net dağıtılabilir dönem karından 29.764.157,11 TL nakit dağıtılmasına, TTK’nın 519. maddesine göre 4.456.192,72 TL ikinci yedek akçenin ayrılmasına, kalan kısmın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, toplamda hissedarlara nakit kar payı olarak brüt 46.359.086,34 TL, net 39.405.223,38 TL dağıtılmasına, 1 TL nominal değerde hisse senedine % 88,3030 nispetinde ve 0,883030 TL brüt, % 75,0576 nispetinde ve 0,750576 TL net nakit temettü ödenmesine, yukarıda açıklanan çerçevede kar dağıtımına 12 Nisan 2021 tarihi itibariyle başlanılmasına karar verilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here