Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş, kar payı dağıtacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

”Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II, No: 14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş finansal tablolarında yer alan konsolide bilanço net dönem karımız 439.953.140, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş mali tablolarımızda yer alan net dönem karımız ise 453.298.901,11 TL’dir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II, No: 14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş konsolide finansal tablolarımızda yer alan 439.953.140 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem karından yasal kayıtlarımızda yer alan 453.298.901,11 TL tutarındaki net dönem karından kayıtlarımızda yer alan I. tertip yasal yedek akçenin Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesinin 1. fıkrası hükmünde ve şirketimizin ana sözleşmesinin 25. maddesinde belirtilen tavana ulaşması dolayısıyla yalnızca 14.739.243,72 TL’nin I. tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmasına, şirketimizin 323.750.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin %5’ine tekabül eden 16.187.500 TL tutarındaki birinci temettünün (1,00 TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,05 TL temettü oranı brüt % 5’tir.), şirketimizin esas sözleşmesinin 25. madde hükmü çerçevesinde ortaklarımıza nakden dağıtılmasına, kalan tutar olan 409.026.396,28 TL’den 265.475.000 TL tutarındaki ikinci temettünün (1,00 TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,82 TL, temettü oranı brüt % 82,00.), şirketimizin esas sözleşmesinin 25. madde hükmü çerçevesinde ortaklarımıza nakden dağıtılmasına, dağıtılan ikinci temettüye istinaden 26.547.500 TL genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, kalan tutarın olağanüstü yedek olarak ayrılmasına, ortaklarımıza dağıtılacak olan 1. ve 2. temettüler toplamının 281.662.500 TL olarak (1,00 TL nominal değerli paya isabet eden temettü tutarı brüt 0,8700 TL, temettü oranı brüt % 87,00.) tespit edilmesine, temettü bedellerinin 13 Nisan 2021 tarihinde başlanarak nakden dağıtılmasına, yönetim kurulumuzun işbu kar payı dağıtım önerisinin genel kurulumuzun onayına sunulmasına, işbu kar dağıtım önerisine ilişkin kararımızın ve Sermaye Piyasası Kurulu kararları çerçevesinde hazırlanan 2020 yılı kar dağıtım tablosunun kamuya açıklanmasına karar verildi.”

Hibya Haber Ajansı

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here