Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş, tasarruf sahiplerine satış duyurusu yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

”Şirketimiz 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 16.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 16.500.000 TL bedelli artırılarak 33.000.000 TL’ye yükseltilmesine ilişkin 23.02.2021 tarihinde başlayan rüçhan hakkı kullandırılması işlemleri 09.03.2021 tarihinde tamamlanmıştır. Ortaklarımızın yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen B grubu payların toplam nominal değeri 109.673,570 Türk Lirası olup, kalan paylar 11-12 Mart 2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada 1 TL nominal değerdeki beher pay fiyatı 1 TL’den az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır. A grubu payların toplam nominal değeri 31.960,385 Türk Lirası olup, kalan paylar 11-12 Mart  2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle şirket ana sözleşmesinin 7. maddesi doğrultusunda Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş’nin merkezinin bulunduğu Mimar Sinan Caddesi Miralay İşhanı Kat:2 N77 Isparta adresinde satışa sunulacaktır. A grubundan pay almak isteyen diğer A grubu ortaklar ve üçüncü kişiler bu süre içerisinde şirkete başvuruda bulunacaklardır. A grubu paylar için talepte bulunmak isteyen yatırımcılar,  portföyünde bulunan A grubu payları (varsa) beyan eden resmi belgeyi ve hak edilen payların virmanlanacağı yatırım kuruluşu ve yatırım hesap numarasını da içeren dilekçelerine ekleyerekşŞirketimize ait kurumsal mail adresi [email protected]’ye mail yolu ile ya da şirket merkezimize elden 12.03.2021 saat 13.00’e kadar teslim edebilecektir. Başvuruda bulunan diğer A grubu ortaklar ve üçüncü kişiler kalan B grubu payların birincil piyasadaki ilk işlem günündeki oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı üzerinden ödemeyi 12.03.20201 Cuma günü, Şekerbank Isparta Şubesi nezdinde açılan TR89 0005 9014 2013 0142 0171 73 Iban nolu hesaba saat 15.30’a kadar yapmaları gerekmektedir. A grubu imtiyazlı pay başına satış fiyatı, B grubu payların birincil piyasadaki 1. işlem (11 Mart 2021) günü işlemlerin tamamlanması sonrasında şirketimizin www.aksuenerji.com.tr internet sitesinden ve talepte bulunan yatırımcıların dilekçelerindeki iletişim  numaralarına bildirilecektir. A grubu imtiyazlı pay başına satış fiyatı, kalan B grubu payların borsada halka arz süresi olan 2 iş gününde borsa birincil piyasasında oluşan günlük ağırlıklı ortalama fiyatlarının ağırlıklı ortalaması üzerinden netleşecektir. A grubu imtiyazlı pay başına satış fiyatı, B grubu payların birincil piyasadaki işlemlerinin (2 iş günü) tamamlanması sonrası şirketimizin internet sitesinden ve talepte bulunan yatırımcıların dilekçelerindeki iletişim numaralarına bildirilecektir. A Grubu pay sahiplerinden yeterli talep gelmişse öncelikle onlara dağıtım yapılacaktır, kalan payların olması durumunda talep eden üçüncü kişilere dağıtım yapılacaktır. Oluşan fiyata göre eksik/fazla ödemeler tahsil/iade edilecek ve satış tamamlanacaktır. Borsada halka arz için birincil piyasa açılmamışsa veya bu piyasada işlem olmamışsa, SPK (II-5.2) Sermaye Piyasası Araçlarının Satış Tebliği’nin 17. maddesinin 2. fıkrası hükümleri uyarınca yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan A Grubu paylar yeni pay alma kullanım süresinin son gününde ikincil piyasada oluşan günlük ağırlıklı ortalama fiyat üzerinden satılacaktır. Eğer yeni pay alma kullanım süresinin son gününde ikinci piyasada işlem olmamışsa, satış işlemi ikincil piyasada son işlem gününde oluşan günlük ağırlıklı ortalama fiyat üzerinden gerçekleştirilecektir. Toplanan A grubu imtiyazlı pay taleplerinin dağıtımı 12 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilecek, talepte bulunan yatırımcıların hak ettikleri paylar talep dilekçelerinde belirtilen hesaplarına virmanlanacaktır. Halka arz sonrası satılmayan A Grubu ve B Grubu paylar iptal edilecektir.”
 

Hibya Haber Ajansı

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here