Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş, kar payı dağıtmayacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”Türk Ticaret Kanunu (TTK), sermaye piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile şirket esas sözleşmesinin ilgili hükümleri ve kamuya açıklamış olduğumuz kar dağıtım politikası dikkate alınarak, SPK’nın Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1 sayılı Tebliğ) hükümleri dahilinde, kamu gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na (TFRS) uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK’nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait şirketimizin konsolide finansal tablolarına göre ertelenmiş vergi geliri ile birlikte dikkate alındığında 8.131.158 Türk Lirası tutarında net dönem zararı oluştuğu, söz konusu tutara 184.740 Türk Lirası tutarındaki bağışlar eklendikten sonra da 7.946.418 Türk Lirası tutarında net dönem zararı hesaplandığı, vergi mevzuatına ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan tek düzen hesap planına (Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği) göre tutulan 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait yasal muhasebe kayıtlarımızda (Yasal Muhasebe Kayıtları) ise 01.01.2020-31.12.2020 hesap döneminde 7.893.631,66 Türk Lirası tutarında net dönem zararı oluştuğu görülerek, SPK’nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, SPK ve KGK düzenlemeleri çerçevesinde, TMS ve TFRS’ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolarına göre oluşan 8.131.158 Türk Lirası tutarındaki net dönem zararının geçmiş yıllar karları veya zararları hesabına alınması, şirketimizin yasal muhasebe kayıtlarına göre oluşan 7.893.631,66 Türk Lirası tutarındaki net dönem zararının geçmiş yıllar karları veya zararları hesabına alınması 29 Mart 2021 tarihli olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve oy birliği ile onaylanmıştır.”
 

Hibya Haber Ajansı

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here