Hektaş Ticaret A.Ş, sermaye artırımına ilişkin bildirim yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

”Şirket esas sözleşmesinin 7. maddesinde yer alan yetkiye istinaden, şirketimizin 1.000.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 227.571.100,14 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayenin 400.000.000 TL’si (%175,76924) nakden (bedelli), 232.428.899,86 TL’si (%102,13462) iç kaynaklardan (geçmiş yıl karları) karşılanmak suretiyle 632.428.899,86 TL arttırılarak 860.000.000 Türk Lirası’na çıkarılmasına, bedelli olarak yapılan 400.000.000 TL sermaye artışının, mevcut ortakların yeni pay alma hakları (rüçhan hakları) kısıtlanmaksızın 1 lot (100 adet pay) hisse senedinin nominal değeri 1 TL üzerinden bedelli olarak yapılmasına, yeni pay alma haklarının kullanım süresinin 15 gün olarak belirlenmesine ve hisse senetlerinin nominal değeri üzerinden kullandırılmasına, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü akşamı sona ermesine, yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların, 2 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş’de oluşacak fiyattan satılmasına, işbu kararımız kapsamında yeni pay alma haklarının kullanım süresince ve yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan bölümün borsada satılması sürecinde çalışılacak aracı kurumun belirlenmesine, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş (Takasbank) ile diğer tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına, bedelli sermaye artırım ile ilgili olarak her türlü işlemin gerçekleştirilmesi hususunda genel müdürlüğün yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.”

Hibya Haber Ajansı

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here