Resmi Gazete’de yayınlanan bankacılık düzenleyici kararnamesine göre, bankaların sorunlu kredilerin sınıflandırılması için kriterler belirlemesi istenecek. Buna göre;

Kredi verenler, kredileri yeniden yapılandırmadan önce borçlunun geri ödeme kapasitesini değerlendirecek.

Kararname, alacaklar karşılığında borç verenler tarafından devralınan mülkler, emtialar ve menkul kıymetler için bazı muhasebe kurallarını belirleyecek. Alacaktan dolayı edinilmiş (ipotek edilmiş) emtia, gayrimenkul, ortaklık payları ve diğer varlıklar, kredi borcuna mahsuben hesaplanan tutar ile gerçeğe uygun değerinden satış maliyetleri düşülmüş tutardan düşük olanı üzerinden kayda alınacak.

Yeni düzenleme ile tahsili mümkün olmayan krediler kayıttan düşerken, var olan yapılandırmalar için de borç ödeme kabiliyetinin ölçülmesi şartı getiriliyor. Borçlunun, borcunu geri ödeyebilme kapasitesine dair değerlendirmenin sonucu olumlu çıkarsa kredi borcu yapılandırılabilecek.

Kaynak: Tera Yatırım
Hibya Haber Ajansı

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here