Ekonomi

Arsan’ın sermaye artırımının tescili

Arsan Tekstil Ticaret ve Sanayi A.Ş’nin bedelsiz sermaye artırımı tescil edildi.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada şunlar aktarıldı:

”12.11.2021 tarih ve 29 nolu kararında 400.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 90.550.534,93 TL MDV yeniden değerleme değer artış fonundan ve 51.449.465,07 TL geçmiş yıllar karlarından karşılanmak suretiyle 153.000.000 TL’den 295.000.000 TL’ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 142.000.000 TL tutarındaki paylara ilişkin ihraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu’nca onaylanması ve esas sözleşmenin sermayeye ilişkin 6. maddesinin tadiline ilişkin başvuruda bulunulmuştu. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 17.12.2021 tarih ve 14528 sayılı yazısı doğrultusunda sermaye artırımına ilişkin kayıtlarda gerekli düzeltmeler yapılarak 400.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 51.449.465 TL geçmiş yıllar karlarından karşılanmak üzere 153.000.000 TL olan 204.449.465 TL’ye çıkarılmasına karar vermiştir. Bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle oluşacak payların mevcut pay sahiplerine şirketimiz sermayesine iştirakleri oranında sermaye piyasası mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde dağıtılmasına, artırılan sermayeyi temsil eden paylara ilişkin düzeltilmiş ihraç belgesinin onaylanması talebi ile Sermaye Piyasası Kurulu’na müracaat edilerek gerekli izinlerin alınmasına toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun 17.12.2021 tarih ve 14528 sayılı yazısına istinade, bedelsiz sermaye artışına ilişkin olarak esas sözleşmenin sermaye başlıklı 6. maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu’na 17.11.2021 tarihinde başvuru yapılmıştı. İlgili başvurumuzda 400.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 90.550.534,93 TL MDV yeniden değerleme değer artış fonundan ve 51.449.465,07 TL geçmiş yıllar karlarından karşılanmak suretiyle 153.000.000 TL’den 295.000.000 TL’ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 142.000.000 TL tutarındaki paylara ilişkin ihraç belgesinin Sermaye Piyassı Kurulu’nca onaylanması ve esas sözleşmenin sermayeye ilişkin 6. maddesinin tadiline ilişkin başvuruda bulunulmuştu. Söz konusu talebimizin görüşüldüğü kurulun 16.12.2021 tarih ve 65/1797 sayılı toplantısında alınan karar gereğince 400.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 51.449.465 TL geçmiş yıllar karlarından karşılanmak suretiyle, 153.000.000 TL’den 204.449.465 TL’ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 51.449.465 TL tutarındaki paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve esas sözleşmenin sermayeye ilişkin 6. maddesinin tadil edilmesinin uygun olduğu tarafımıza bildirilmiştir. Konula ilgili olarak alınacak yeni yönetim kurulu kararları ile sermaye artışına ilişkin ihraç belgesi ve esas sözleşme tadil metni onaylanmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu’na iletilecektir. Esas sözleşmenin ‘Sermaye’ başlıklı 6. maddesinin tadil işlemi Kahramanmaraş Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.”
 

Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu