Gündem

İhtiyaç sahibi ailelere ısınma amaçlı kömür yardımı yapılmasına ilişkin karar

İhtiyaç sahibi ailelere ısınma amaçlı kömür yardımı yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. 

Yayımlanan karara göre, her il ve ilçede dağıtımı yapılacak toplam kömür miktarı, il/ilçe bazında tespit edilen aile başı kömür miktarları ve yardımdan faydalanacak muhtaç aile sayıları, bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllara ait dağıtım miktarları ve kömürün ısıl değerleri dikkate alınarak Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenecek. Alınan diğer kararlar ise şöyle:

“Yardımdan faydalanacak aileler 29/5/1986 tarihli ve 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu uyarınca her il ve ilçede kurulu bulunan vakıflarca aynı Kanunda yer alan muhtaçlık kriterine uygun olarak tespit edilir. Vakıflarca tespiti yapılan aile sayıları ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının değerlendirmeleri sonucunda onaylanır. Vakıfların yıl içinde aile sayısındaki değişiklik taleplerini değerlendirmeye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilidir.

Dağıtımı yapılan kömür muhatap ailenin ısınma ihtiyacının karşılanması dışında herhangi bir tasarrufa konu edilemez.

Kömür teslimatları, Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen il/ilçe bazlı aile başı kömür miktarını aşmamak kaydıyla bu Karar hükümleri çerçevesinde ailelerin ihtiyaçları nispetinde yapılır.

2022 yılında bu Karar kapsamında vakıflara ve vakıflarca belirlenen ailelere doğrudan yapılacak kömür sevkiyatları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca belirlenecek kriterlere göre, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) genel müdürlükleri tarafından belirlenen sevkiyat programı dahilinde yapılır.

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ)  ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK)  tarafından CİF satış esaslarında vakıflarca bildirilen teslim noktaları ile vakıflarca belirlenen ailelere doğrudan gönderilecek kömür, sevkiyat noktalarının konumuna göre belirlenecek nakil vasıtalarıyla TKİ ve TTK sorumluluğunda nakledilir.

Sevkiyat programı, ekte yer alan dağıtım takvimine uygun olarak yapılır. Vakıflar, TKİ ve TTK’nm terinin planı ve dağıtım takvimine uyar ve bu hususta gerekli tedbirleri alır. Dağıtım takvimi ve temrin planına uyulamaması durumunda vakıfların talepleri TKİ ile TTK’nm imkanları dahilinde hazırlayacağı sevkiyat programına göre karşılanır.

TKİ’nin bu Karar kapsamında dağıtacağı kömürü öncelikli olarak kendi işlettiği sahalardan temin etmesi esastır. TKİ, bu Karar kapsamında dağıtacağı kömürü ve gerekli hizmeti, işleticisi kim olursa olsun kendisine ait sahalar ile bağlı ortaklık veya iştiraklerine ait sahalardan da temin edebilir ve kömürün kendi sorumluluğu altında vakıflara ve vakıflarca belirlenen ailelere doğrudan ulaştırılmasını sağlar.

TCDD Taşımacılık A.Ş. ile taşınacak kömüre bu Kuruluş tarafından öncelik verilecek olup, TKİ ve TTK ile TCDD Taşımacılık A.Ş. arasında öncelik ve taşıma konusunda protokol yapılır.

Bu Karar kapsamında dağıtılacak kömürün Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT) tarafından taşınacak kısmına ilişkin TKİ ve TTK ile PTT arasında, kömürün vakıflara veya vakıflarca belirlenen ailelere doğrudan teslimi konusunda protokol yapılabilir. Protokol yapılması durumunda, PTT tarafından doğrudan kömür teslim edilmesi öngörülen ailelerin kimlik, adres, iletişim, miktar ve kömür teslimine ilişkin diğer bilgileri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca PTT’ye bildirilir.

TCDD Taşımacılık A.Ş. ve PTT, kömürlerin eksiksiz ve zamanında teslim edilmesi için gerekli önlemleri alır.

Vakıflarca belirlenecek ihtiyaç sahibi ailelere doğrudan iletilecek olanlar hariç olmak üzere il ve ilçe içerisinde dağıtım organizasyonu vakıflar tarafından yapılır.

Dağıtılacak kömürün niteliği, 13/1/2005 tarihli ve 25699 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinde belirlenen kriterlere uygun olur.

Vakıflar; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca bu Karar hükümleri kapsamında denetlenebilir.

Kömür tesliminden doğan vergi ve harçlar (KDV dahil) TKİ ve TTK tarafından ödenir.

Vakıflarca belirlenecek ihtiyaç sahibi ailelere doğrudan iletilecek kömür bedeline ilişkin faturalar ailenin ikamet ettiği ilçede bulunan vakıf adına düzenlenir.

PTT tarafından ailelerin adreslerine doğrudan iletilecek kömür dağıtımına ilişkin ek ücrete ait fatura TKİ veya TTK adına düzenlenir.

TKİ ve TTK genel müdürlükleri tarafından bu Karar kapsamında belirlenen kriterlere uygun olarak CİF satış esaslarına göre teslim edilecek kömüre ilişkin bedeller görevlendirme bedeli sayılır ve 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesi çerçevesinde TKİ ve TTK’ya ödenir.

Bu Kararın uygulanmasına dair usul ve esaslar; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının görüşleri alınarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir.

Bu Karar, 1/1/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.”

Hibya Haber Ajansı

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu