Ankara Mali Müşavir

Ankara mali müşavir olmak için, üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Siyasal Bilimler, İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Bankacılık, Hukuk, Muhasebe bölümlerinden lisans derecesi ile mezun olma şartı bulunmaktadır. Lisans eğitiminin ardından üç yıllık muhasebe stajını yapmak gerekmektedir. En az 10 yıl süreyle serbest muhasebeci mali müşavir olarak çalıştıktan sonra, yeminli mali müşavirlik sınavına girip, yeminli mali müşavir ruhsatını alarak mesleki unvana hak kazanılabilmektedir.

Ayrıca 3568 numaralı Kanunda yeminli mali müşavir olmak için taşınması gereken özellikler belirtilmiştir. Söz konusu nitelikler şunlardır;

  • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak
  • En az 10 yıl süreyle serbest muhasebeci mali müşavirlik görevini gerçekleştirmiş olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Memuriyetten ihraç edilmemiş olmak,
  • Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
  • Mesleğin etik kurallarına aykırı davranışta bulunmamış olmak,

Yasalarda da belirtildiği gibi “…devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından” hüküm giymemiş olmak. Ankara muhasebeci olmak için ise en az 2 yıllık üniversite mezunu olmak gerekmektedir.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here